Keksintötoiminnan siirto, prosessituki TEM:lle ja Uudenmaan ELY-keskukselle

MDI auttoi työ- ja elinkeinoministeriötä ja Uudenmaan ELY-keskusta prosessissa, jossa keksintötoiminta siirretään Keksintösäätiön alaisuudesta Uudenmaan ELY-keskuksen toiminnaksi. Työn tavoitteena oli samalla selkeyttää keksintötoiminnan tavoitteita, strategisia toimenpiteitä ja kehittämistä. Lisäksi määriteltiin TEM:n strategiset ohjausviestit keksintötoiminnan edistämiseen sekä mittaristo vuosille 2014–2016. Työ toteutettiin pääosin intensiivisenä työpajatyöskentelynä keväällä 2014.