Kehityskäytävien profilointi – Uusimaa osana Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmisteltiin uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä, ja keskeinen osa tätä valmistelutyötä oli aluerakenteen ja pääliikenneverkon kehittämisen painopisteiden valinnat. Tätä työtä tukemaan MDI toteutti Uudenmaan maakuntaliiton toimeksiannosta Etelä-Suomen kehityskäytävien profilointityön. Työ sisälsi yhteenvedon Etelä-Suomen kehityskäytäväanalyysit –hankkeessa aiemmin teetettyjen selvitysten tuloksista, kyselyn ja neljä ylimaakunnallista työpajaa 1.12. Tampereella, 2.12. Turussa, 8.12. Kotkassa ja 15.12. Lahdessa. Tuloksien visualisoinnissa MDI:n kumppani oli NitroID Oy. Työ valmistui tammikuussa 2017. Loppuraportti: https://www.uudenmaanliitto.fi/files/19923/Nelja_kaytavaa_-_nelja_profiilia._Etela-Suomen_kaytavaverkoston_profilointiselvitys.pdf