Kehittämisyhtiöiden rooli kansallisessa elinkeinopolitiikassa

SEKES ry tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka tarkoituksena oli tuoda selvyyttä kehittämisyhtiöiden rooliin osana kansallista elinkeinopolitiikkaa. Selvityksessä tehtiin kansainvälinen vertailuanalyysi Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Hollannin tekemistä tulkinnoista koskien kehittämisyhtiöiden hankerahoitusta.