Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen

MDI toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnin ja kehittämisen hanketta, jossa kartoitetaan suomalaisten suurimpien kaupunkien asuntopoliittisten ohjelmien nykytilaa, mallinnetaan asuntopoliittisen ohjelman laadinnan ideaaliprosessi ja kootaan työkalupakki kaupungeille asuntopoliittisten ohjelmien laadintaan ja arviointiin. Työ valmistuu keväällä 2020.