Kaupunkipolitiikan tiekartta III

Maakunta- ja sote-uudistus* haastoi 20 000 – 50 000 asukkaan kaupungit, jotka yrittävät löytää paikkansa ja tehtäväkenttänsä tulevaisuudessa. Pienten ja keskisuurten kaupunkien tilannekuvan ja aseman kirkastamiseksi teimme kaupunkipolitiikan tiekartta III:n, joka nostaa esiin pk-kaupunkien potentiaalin. Fokuksena oli kaupunkien oman elinvoimapolitiikan terävöittäminen sekä kaupunkien strategisten valintojen sekä brändien vahvistaminen. Samalla luotiin agendaa uusien maakuntien ja valtiovallan kaupunkipolitiikalle. Työ valmistui maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Loppuraportti: https://www.mdi.fi/content/uploads/2017/05/Pienten-ja-keskisuurten-kaupunkien-kukoistus_kaupunkipolitiikan-tiekartta-III-25042017.pdf

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.