Kaupunkipolitiikan tiekartan kirkastus 2020+

Työssä laadittiin konkreettinen kaupunkikehityksen tiekartta, joka sisältää tiivistyksen Suomen kaupungistumisen näköaloista ja kansantaloudellisista mahdollisuuksista sekä listauksen tulevan hallituskauden (2015-2019) kaupunkipoliittisiksi toimenpiteiksi. Työn tuloksia hyödynnettiin hallituksen ohjelman valmistelussa. Toteutusmuotona on intensiivinen klubimuotoisten keskustelujen sarja. Työ valmistui maaliskuussa 2015.