Kaupunkipolitiikan koronapäivitys Kuntaliitolle

MDI teki tiiviin katsauksen kaupunkien kehitykseen koronanjälkeisessä ajassa sekä sen tuomiin kaupunkipolitiikan päivitystarpeisiin ja Kuntaliiton rooliin kaupunkipolitiikan tekemisessä. Työ tuotettiin Kuntaliitolle osana Kaupunkiin! -projektia, jolla Kuntaliitto pyrkii herättämään keskustelua kaupunkien tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Raportin keskeinen tarkoitus oli kuvata koronan kaupunkispesifejä vaikutuksia. MDI tulkinnan mukaan Kuntaliitolla on ainakin seuraavat keskeiset tehtävät kaupunkipolitiikan seuraavassa aallossa: tiedollinen tehtävä, kehittämistehtävä, verkottamistehtävä, vaikuttamistehtävä, eurooppalainen tehtävä sekä viestintätehtävä. https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/kaupunkiin. Lue raportti: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sytykkeit%C3%A4%202020%20kaupunkipolitiikkaan_Kaupunkiin-raportti_Kuntaliitto_10-9-2020.pdf