Kauhavan kaupungin imagotutkimus

MDI toteutti Kauhavan kaupungille imagotutkimuksen, joka palvelee kaupungin vuonna 2019 uudistunutta markkinointi-ilmettä, yhteisöviestinnän kehittämistä ja strategian vaikuttavuuden seurantaa. Tutkimus kohdennettiin kahden erillisen kyselyn kautta sekä alueen yrityksille että asukkaille. Työn tuloksena syntyi kaupunkia palvelevaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myöhemmin laadittavan viestintäsuunnitelman muodostamisessa. Tulokset palvelevat myös laajemmin esimerkiksi kaupungin brändäystä ja kokonaisvaltaista vetovoimaisuuden kohentamista. Työn tarkoituksena oli tukea seudun vetovoimaisuutta ja hillitä negatiivista muuttosuhdannetta tuomalla esiin seudun vahvuuksia ja heikkouksia sekä rakentaa alueellista kasvua, joka perustuu näiden tuntemukseen.