Katse pohjoiseen – Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelma Kataisen hallituksen kärkihankkeena

MDI tuki työ- ja elinkeinoministeriötä Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman valmistelussa kevään 2012 aikana avustamalla pääsihteeriä ja valmistelevaa sihteeristöä sekä Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmää. MDI kävi läpi ohjelman taustamateriaalit, tuotti tarvittavan uuden tiedon yhteistyössä asiakkaan kanssa, muotoili toimenpide-ehdotuksia työryhmälle ja tuotti ohjelman ja sen taustamuistion tekstit.