Kasvuyritysten työllisyysohjelma ja kasvupalvelut

MDI arvioi TEM:n toimeksiannosta vuonna 2016 käynnistynyttä kasvuyritysten työllisyysohjelmaa 2016–2018. Ohjelman tavoitteena oli tukea kasvuyritysten toimintaa ja kilpailukykyä sekä ehkäistä osaavaan työvoiman työttömyyttä. Kasvuyritysten työllisyysohjelman tavoitteena oli myös auttaa yrityksiä tunnistamaan paremmin korkeasti koulutetun työvoiman mahdollisuudet kilpailukykytekijänä omassa liiketoiminnassa. Arviointityössä selvitettiin ohjelman vaikutuksia sekä arvioitiin, miten kasvuyritysten työllisyysohjelman hankkeet eri alueilla ja valtakunnallisesti tukevat tulevien kasvupalveluiden valmistelua ja rakentamista. Arviointi valmistui huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Linkki raporttiin:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161127/34_18_Nakymia_tulevaan_kasvupalvelumarkkinaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y