Kartoitus luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävistä

Maakuntauudistuksen* yhteydessä luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät kootaan osin itsehallinnollisiin maakuntiin ja osin valtiojohtoiseen LUOVAan. Tehtävien ja roolien selkeyttämiseksi MDI toteutti syksyn 2017 aikana työpajasarjan, jossa pohdittiin työnjakoa ja mahdollista ylialueellista yhteistyötä maakuntien välillä luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävissä. Työpajoja järjestettiin neljä ja niihin kutsuttiin edustajia ympäristöministeriöstä, ELY-keskuksista, maakuntien liitoista, Metsähallituksesta ja suurimmista kaupungeista. Työpajojen tilaaja oli ympäristöministeriö.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.