Kanta-Hämeen keskussairaalan elinvoimavaikutukset

Projektissa kuvattiin Kanta-Hämeen keskussairaalan merkitystä Kanta-Hämeen ja laajemman alueen elinvoimalle. Kanta-Hämeen sairaalan elinvoimavaikutuksia kuvattiin datavisualisointiin perustuvan tilannekuvapaketin avulla. Tilannekuvapaketti on visuaalinen ”kovaan dataan” perustuva diasarja, jossa sairaalan elinvoimavaikutuksia esitetään taulukoiden, karttojen, graafien ja infograafien avulla. Erityisesti tarkasteltiin sairaalan henkilökunnan työssäkäyntiä ja palkkasummaa sekä sairaalan tekemien hankintojen merkitystä aluetaloudelle. Nämä tiedot perustuvat sairaanhoitopiirin keräämille tiedoille, jotka MDI on analysoinut. Työ valmistui kesäkuussa 2020, ja tietoa hyödynnetään sairaalan koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Lisätietoja: https://www.mdi.fi/kanta-hameen-keskussairaalalla-on-merkittavia-vaikutuksia-alueen-elinvoimaan/