Kansallisen ohjelmallisen kehittämisen tietojen kerääminen

Muut pohjoismaat seuraavat aktiivisesti Suomen aluekehittämisen kenttää. MDI kokosi keväällä 2013 perustiedot työ- ja elinkeinoministeriön kansallisista ohjelmista Ruotsin kasvupolitiikasta vastaavalle Tillväxtanalysille ja Norjan alue- ja kuntaministeriölle (KRD). Naapurimaiden kiinnostuksen kohteena oli erityisesti Suomessa lakkautettu KOKO. Tämän lisäksi tiedot kerättiin valmisteilla olevista INKA:sta ja kasvusopimuspolitiikasta. Ruotsi ja Norja olivat kiinnostuneita ohjelmallisen kehittämistyön sisällöistä ja käytännön toteuttamisesta.