Kalatalouden verkostoanalyysi

MDI toteutti kalatalouden verkostoanalyysin, jolla luotiin kokonaiskuva kansallisesta kalatalouden verkostosta ja tiedon kulusta sen sisällä. Verkostoanalyysiä tullaan käyttämään toimialan tiedonvälityksen ja verkostoitumistoimien kehittämisessä. Analyysi visualisoitiin Gephi-ohjelmalla.