Kajaanin tietopalvelun päivitys

MDI päivittää Kajaanin kaupungille rakennetun aluekehityksen tietopalvelun valmisteltavan uuden kaupunkistrategian tueksi. Strategian, kaupungin talouden ja toiminnan tueksi tarvitaan tietoa toimintaympäristön muutoksesta ja alueen kehityksestä. MDI on rakentanut Kajaanille digitaalisen tietopalvelun, jolla seurataan Kajaanin kaupungin kehityskuvaa keskeisimpien aluekehitystä ja elinvoimaisuutta kuvaavien indikaattorien ja kuntavertailujen keinoin. Digitaalisen tietopalvelun keskeisimpiä hyötyjä on mm. se, että kaupungin kehitystä kuvaavat keskeisimmät tiedot löytyvät yhdestä palvelusta valmiiksi visualisoituna. Lisäksi informatiiviset ja monipuoliset kustomoitavat visualisoinnit ovat helposti käytettävissä kaupungin johdon, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käyttöön.