Kainuun nykytila-analyysi

MDI toteutti Kainuun liitolle nykytilan analyysin ja auttoi liittoa kokoamaan tulevaisuuden skenaarioita. Tilastoanalyysin lisäksi työssä kartoitettiin luottamushenkilöiden, maakunnan henkilöstön, sidosryhmien ja kainuulaisten ihmisten näkemyksiä tulevan maakunnan arvoista, palveluista, vahvuuksista ja uhista. Tilastoanalyysin ja kyselyiden tuloksia tuuletettiin Kainuun kuntakierroksella, jonka jälkeen työ raportoitiin tilaajalle lokakuussa 2018.