Kainuun maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 arviointi

MDI toteuttaa Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014 – 2020 väliarvioinnin. Työssä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja vaikuttavuutta sekä ohjelman vastaavuutta asetettuihin tavoitteisiin nähden. Lisäksi siinä tunnistetaan hanke- ja yritystukien hyviä käytäntöjä. Arviointi pohjautuu indikaattoritiedon, sähköisten kyselyiden ja haastattelujen dataan. Väliarvioinnin tuloksia käytetään nykyisen ohjelmakauden toimien kehittämiseen sekä maaseuturahaston ohjelmakauden 2021-2027 toimien ja toimeenpanon suunnitteluun.