Kainuun maakuntakuvatutkimus

Kainuussa on tehty maakuntakuvatutkimus neljän vuoden välein vuodesta 2000 lähtien. Tutkimus on tehty puhelinhaastatteluna ja otanta on ollut 1 000 henkeä. Haastateltavien ikäjakauma on etukäteen määritelty, samoin asuinpaikka. Tutkimuksessa on käytetty vuosittain tarkistettavaa kysymyslistaa, jotta tutkimukset olisivat vertailukelpoisia. Vuoden 2020 maakuntakuvatutkimuksessa painotetaan myös uusien trendien (monipaikkaisuus, paikkariippumaton työ) nousua. MDI vastaa maakuntakuvatutkimuksen tekemisestä, toteutuksessa kumppanina toimii Innolink.