Kaakkois-Suomen malli yritysten kasvupalveluihin

Yritysten kasvu ja menestys viitoittaa merkittäviltä osin myös alueiden kasvua ja kehitystä. Yrityksille tarjolla olevat julkiset yrityspalvelut muuttuvat käynnissä olevan maakuntauudistuksen* myötä. Kasvupalvelu-uudistuksella tavoitellaan aiempaa dynaamisempaa palvelutuotantoa. MDI sparrasi syksyn 2017 aikana Kaakkois-Suomen maakuntia yritysten kasvupalvelukokonaisuuden suunnittelussa. Työn aikana perehdyttiin maakuntien tekemään kasvupalveluvalmisteluun, toteutettiin kaksi toimijoita osallistavaa työpajaa ja koottiin tiivis, kirjallinen tuotos tulevan toimintamallin suunnittelun pohjaksi.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.