Jyväskylän kulttuurisuunnitelman päivitys

Kulttuurisuunnitelma päivitetään osana kaupunkistrategian päivitystä. Työhön sisältyy aloituspalaveri ja työn ohjaus yhteistyössä tilaajan kanssa (4 kpl työryhmän kokouksia sekä yhteinen jatkuva kommentti- ja keskustelualusta), strategisia tavoitteita kiteyttävät työpajat (2 kpl), kunnanvaltuutetuille ja vapaalle kentälle suunnatut kulttuurivierailut (3 kpl), seurantakehikon laadinta työpajoineen, suunnitelman päivityksen kokoaminen, avoin kommenttikierros sekä dokumentin taitto MDI:n vakiotaittomallin mukaisesti. Työ valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä. Lopputuloksena on ymmärrettävä, helposti hyödynnettävä sekä visuaalisesti mielenkiintoinen suunnitelma, jonka osaltaan viestii ja kommunikoi laajemmalle yleisölle kulttuurin toimialan tekoja Jyväskylän kaupungin strategian toteutumisessa.