Julkiset innovaatiopalvelut alueilla -selvitys

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen innovaatiotoimintaa tukevista palveluista Suomessa. Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva innovaatio- ja kansainvälistymispalveluista paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Selvitys kohdistui teknologiakeskuksiin, seudullisiin kehittämisyhtiöihin, ELY-keskuksiin, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Työ valmistui syyskuussa 2012.