Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2014-2020 -selvitys

MDI toteuttaa Lapin Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) kanssa työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen julkisesta tuesta matkailusektorille vuosina 2014-2020. Tavoitteena on tutkia, kuinka paljon matkailua on tuettu julkisista varoista sekä miten tuki jakautuu toimialoittain ja alueittain. Lisäksi tavoitteena on tutkia matkailuhankkeiden toteumaa ja tavoitteiden saavuttamista erilaisten indikaattoritietojen valossa. Työssä kiinnitetään huomio myös koronavuoteen 2020 sekä luodaan tiivis katsaus koronakriisin mahdollisiin vaikutuksiin julkisessa tuessa matkailuhankkeisiin sekä matkailualalle vuonna 2020. Selvitys kattaa EU-rahastojen sekä kansallisten poikkeusrahoituksen.