JOSEKin strategian päivittäminen vuosille 2016–2020

MDI kirjoitti JOSEKin tarinaan uuden luvun päivittämällä yritykselle uuden strategian, joka tähtää vuoteen 2020. Strategian ainekset kerättiin haastattelemalla JOSEKin omistajia, alueen yrityksiä, asukkaita ja muita sidosryhmiä sekä muotoilemalla strategian keskeiset sisällöt strategialeirillä, joka järjestettiin yhdessä JOSEKin henkilökunnan ja hallituksen kanssa. Työ valmistui toukokuussa 2015.