JOSEK Oy:n alueellisen vaikuttavuuden arviointi

Joensuun seutu on kehittynyt olosuhteisiin nähden hyvin läpi 2000-luvun. Huolimatta rakennemuutoksista niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla ovat kehityksen tunnusluvut pysyneet plussan puolella. Alueellisten toimijoiden kykyä reagoida nopeasti muutoksiin on kehuttu. MDI selvitti kevään 2014 aikana, mikä on ollut Joensuun seudun kehittämisyhtiön vaikuttavuus alueen kehityksessä reilun vuosikymmenen aikana. Tietoa kerättiin usealla tavalla ja vaikuttavuutta oli arvioimassa myös eri toimijoista koottu raati. Työ valmistui huhtikuussa 2014. MDI tuotti arvioinnin pohjalta myös tarinamuotoon puetun esitteen koko JOSEKin historiasta ja merkityksestä Joensuun seudulle.