Jatkuvan oppimisen tilannekuva Satakunnassa

MDI auttoi Satakunnan ELY-keskusta jatkuvan oppimisen tilannekuva -raportin työstämisessä. MDI:n tehtävänä oli yhdenmukaistaa raportissa käytettävä data-aineisto, analysoida data ja visualisoida raportin taulukoiden, kuvioiden ja muut graafit.