Järvi-Suomen vesi- ja ilmasto-ohjelma

MDI ja Luke tukivat Järvi-Suomen alueen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi ja Keski-Suomi) ELY-keskuksia. Ohjelma tuotti sisältöjä seuraavan ohjelmakauden valtakunnallisiin ja alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin. Ohjelmatyössä koottiin olemassaolevaa tietoa, työstettiin tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä seuraavissa teemoissa: vesiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, elinkeinotoiminta ja asuminen. Osana prosessia MDI suunnitteli ja fasilitoi 5 alueellista sidosryhmätyöpajaa ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden jäsentämiseksi. Linkki raporttiin https://www.doria.fi/handle/10024/175347