Itä-Uudenmaan verkostovalmennus

Posintra on luomassa itäisellä Uudellamaalla uudenlaista oppimisympäristöä sote-alalle ja käynnistämässä sähköistä palvelualustaa, jonka on tarkoitus palvella alueen yrityksiä ja kuntia. MDI toteutti osana prosessia verkostovalmennuksen, jonka tavoitteena oli toimia osakokonaisuudet yhteen kokoavana yhteistyöfoorumina. Lisäksi verkostovalmennus vahvisti osapuolten keskinäistä luottamusta ja paransi sitä kautta edellytyksiä kestävään ja vaikuttavaan toimintatapojen muutokseen. Työn tilaajana oli Posintra Oy ja työ valmistui joulukuussa 2016.