Invest in Vantaa toimintamalli

Vantaa määrittelee omaa invest in -toimintamalliiaan irtauduttuaan pääkaupunkiseudun yhteisestä invest in -toimijasta (HBH). MDI tuki Vantaan kaupungin invest in -toiminnan uudelleen määrittelyä tekemällä benchmark-työn verrokkikaupungeissa ja laatimalla esityksen vaihtoehdoista, kuinka parhaiten toteuttaa Invest in toiminta Vantaalla 2020-luvulla.