Invest in -työkalun suunnittelu

MDI suunnitteli kehittämisyhtiöiden ja yrityskehittäjien käyttöön yritysneuvonnan apuvälineen venäläisten yritysten invest in -toimintaan. Työkalu yhdenmukaistaa tarjottavat invest in -palvelut alueiden välillä. Prosessin tuloksena syntyi aluekohtaisesti sovellettavissa oleva selkeä ja informatiivinen manuaali, jota voidaan hyödyntää jokapäiväisessä yritysneuvontaan liittyvässä työssä. Työ valmistui kesäkuussa 2012.