Interreg Central Baltic -ohjelman arviointi

MDI johti kansainvälistä konsortiota (Safege AS Latviasta, Kontigo Ruotsista ja BSTR), joka toteutti Interreg Central Baltic -ohjelman vaikuttavuusarvioinnin. Työn tarkoituksena oli arvioida, missä määrin ohjelman tavoitteet ovat toteutuneet eri painopisteissä ja miten ohjelman viestintästrategian toimeenpano on onnistunut. Arvioinnin aikana kerättiin tietoa sähköisen kyselyn, haastattelujen, fokusryhmähaastattelujen sekä dokumentti- ja indikaattoriaineiston avulla. Arviointi valmistui toukokuussa 2019.