Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus Hämeenlinnan kaupunkikonsernille

MDI toteutti innovatiivisten julkisten hankintojen valmennuksen Hämeenlinnassa Innopark Programmes Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta. Valmennus kattoi iltapäivän koulutustilaisuuden suunnittelun ja toteutuksen lisäksi hankintaklinikkakonseptin muotoilun ja kahden hankintaklinikan pilotoinnin. Valmennusohjelma toteutettiin elo-syyskuussa 2014, ja MDI vei ohjelman läpi yhdessä Business Law Finland Oy:n kanssa.