Innovaatioympäristön yhteisöllinen toimintamalli

MDI toteutti Tekesin toimeksiannosta Pohjois-Suomeen kolmen maakunnan alueelle (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) innovaatioympäristön yhteisöllinen toimintamallin. Työssä arvioitiin ja kehitettiin olemassa olevia toimintamalleja sekä haettiin toimijoiden yhteistyössä uusia välineitä pk-yritysten saattamiseen innovaatiopalveluiden piiriin. Työ jakautui maakuntakohtaisiin osuuksiin sekä kaikkia maakuntia yhdistäneisiin toimenpiteisiin. lähtökohtana oli kansallisen innovaatiostrategian ja alueellisten innovaatiostrategioiden täsmentäminen. Projektissa arvioitiin alueellisten innovaatioympäristöjen sisäisen dynamiikkaa ja toimijoiden välisen monenkeskisen yhteistyön intensiteettiä. Tulosten pohjalta järjestettiin maakunnittain ideointityöpajat, joissa haettiin ratkaisuja, uusia toimintamalleja ja hankeideoita esiin nostettuihin teemoihin ja haasteisiin. Projektin loppuraportti on ilmestynyt Tekesin julkaisuna (Tekesin katsaus 260/2009).