Innovaatiopäiviä pk-yrityksille

MDI toteuttaa uusmaalaisille pk-yrityksille innovaatiosessioita, jotka räätälöidään osallistuvien yritysten tarpeisen mukaan. Päivän mittaisiin innovaatiopajoihin osallistuu yrityksen ylin johto. Sessiossa tavoitteena on tukea yrityksiä tunnistamaan markkinamahdollisuuksia pureutumalla yrityksen osaamiseen, toimintaympäristön muutokseen ja pohtimalla liiketoiminnan muutos- ja laajentumismahdollisuuksia toisessa markkinassa, tuote- tai palveluryhmässä tai liiketoimintaa tehostamalla. Lähtökohtana on painottaa uuden liiketoiminnan kehittämisessä asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä, digitalisaation ja datatalouden hyödyntämistä sekä uusien arvoverkostojen mahdollisuuksia.

MDI:n innovaatiopäivien menetelmät ovat koeteltuja sadoissa työpajoissa ja innovaatioleireillä. Hyvällä fasilitoinnilla varmistetaan kaikkien osallistujien äänen kuuluminen, kiinnostavien keskustelujen viriäminen ja tärkeimpien asioiden tunnistaminen. Tärkeää on myös luoda luottamuksellinen ja rento ilmapiiri, mikä mahdollistaa kyseenalaistavan ajattelun ja uuden etsinnän. Ideointivaiheessa MDI käyttää erilaisia inspiraatiota tuovia ja näkökulmia lisääviä kimmokkeita, jotta uusia ajatuksia syntyisi. Kun parhaita ideoita päästään jalostamaan, Business Model kanvaasin soveltaminen on osoittautunut hyväksi menetelmäksi. MDI:n innovaatiosessioissa hyödynnetään soveltuvaa ennakointitietoa ja -osaamista ja siten sidotaan yritysten liiketoiminnan kehitys laajempaan kontekstiin ja kytketään monialainen tulevaisuus-ja markkinatieto suoraan pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Talven 2020-21 aikana MDI toteuttaa 7-10 innovaatiopajaa eri yrityksille.