INNOVA – Innovaatioekosysteemien vaikuttavuuden arviointi ja indikaattorit

Innovaatioekosysteemeillä tunnistetaan olevan yhä tärkeämpi merkitys kansallisen, alueellisen ja EU-tason innovaatio- ja elinkeinopolitiikan toimeenpanossa. Ekosysteemien vaikutusten arviointi on kuitenkin mutkikasta ja erityyppisten ekosysteemien merkityksen ja vaikutusten arviointi sekä mittarointi on kansainvälisestikin kehittymätöntä. Ekosysteemien hyötyjen, yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikutusten arvioimiseksi tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja ja mittareita, jotka ottavat nykyistä paremmin huomioon ekosysteemien lisäarvon yrityksille, tutkimusorganisaatioille sekä laajemmin elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistumiselle.

Selvityksessä tehdään innovaatioekosysteemien vaikuttavuutta ja mittareita koskeva analyyttinen ja perusteellinen selvitys. Selvitys tuottaa tietoa kansallisten valmisteluprosessien sekä ennen kaikkea TKI-politiikkatoimien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Hanke tukee kansallisia ja alueellisia tahoja mm. kansallisen TKI-tiekartan toimenpiteiden toteuttamisessa, yksityisen ja julkisen sektorin välisen TKI-yhteistyön kumppanuusmallien pohdinnoissa sekä valtion ja yliopistokaupunkien välillä laadittavien ekosysteemisopimusten vaikuttavammassa toteutuksessa.