Inkoon muuttoliikeselvitys

MDI selvitti, mitkä ovat syyt Inkoon tulo- ja lähtömuuttoon, joka on viime vuosina kallistunut yhä enemmän lähtömuuton suuntaan. Samalla taustoistettiin ihmisten asumismuoto- ja -paikkapreferensseissä tapahtuneita muutoksia. Muuttoliikkeiden syyt selvitettiin lähtö- ja tulomuuttokyselyin sekä katsauksella viimeaikaisiin selvityksiin. Muuttoliikkeiden syiden selvitys tehtiin kevään 2019 aikana.