Ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma

MDI toteuttaa yhdessä FCG:n kaupunkisuunnittelun tiimin kanssa Hyvinkään kaupungille ensimmäisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman. Työ koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisessä toteutetaan kaupungin ilmastoriskien analyysi IPCC:n arviointikehikkoa hyödyntäen. Riskit arvioidaan vaara-, altistumis- ja haavoittuvuustekijöiden kautta ja raportoidaan todennäköisyyksien, vaikutustasojen sekä ajanjaksojen kautta.

Toisessa vaiheessa mallinnetaan ilmastonmuutoksen vaikutusten kehitys Hyvinkäällä. Työvaihe toteutetaan tilastoaineiston avulla hyödyntäen sekä paikkatietoanalyysia että erilaisia ilmastoriskien mallinnukseen tarkoitettuja työkaluja.

Kolmannessa työvaiheessa laaditaan tulevaisuuskuva, joka kattaa katsauksen lainsäädännön muutoksiin ja kaupunkitason muutoksiin. Näistä jälkimmäinen kattaa analyysin Hyvinkään väestön muutoksista. Lopuksi laaditaan toimenpide-ehdotukset ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Työtä johtaa FCG:n Jan Tvrdy, jonka lisäksi tiimissä ovat Mirjam Hyvönen ja Tiia Merta.

Asiasanat

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan