IKEP-työpajat

Innovatiivisuutta ja Kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen tavoitteena oli tulevaisuustyön vahvistaminen sekä tietopohjan laajentaminen alueellisessa päätöksenteossa ja kehittämistoimien valmistelemisessa. Hankkeen puitteissa kirkastettiin vuonna 2017 tilastoaineiston pohjalta maakunnan tilannekuvaa, jota täydennettiin syksyllä 2018 järjestettyjen työpajojen kautta. MDI vastasi työpajojen käytännön suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista.