HYVINSIVI – Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa

Maakuntauudistuksen* myötä syntyy uusi yhdyspinta perustettavien maakuntien ja kuntien välille. Maakuntiin siirtyvien tehtävien ja järjestämisvastuun lisäksi rajapinta on erityisen kiinnostava kuntiin jäävien tehtävien näkökulmasta. Tällaisia ovat erityisesti hyvinvoinnin edistäminen ja sivistyksen toimiala. MDI teki pikaisella aikataululla selvityksen yhteistyön toimintamalleista hyvinvoinnin edistämisen ja sivistyssektorin toimissa. Selvityksen tavoitteena oli perehtyä kuntien ja maakunnallisten toimijoiden välisiin yhteyspintoihin ja kartoittaa olemassa olevaa osaamista, jota voidaan hyödyntää uusien yhteistyökäytäntöjen kehittämiseksi. Selvitys on osa VN TEAS -toimintaa. MDI:n kumppanina selvityksessä toimi Itä-Suomen yliopistoa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Selvitys valmistui kesäkuussa 2018.

*Maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut Sipilän hallituksen kaatuessa keväällä 2019.