Helsingin matkailun ja tapahtumien visio ja tiekartta

Helsingin matkailun ja tapahtumien visiossa ja tiekartassa hahmotettiin, miten saadaan aikaan yhteisiä samansuuntaisia toimia, jotka vahvistavat toimialoja matkailun muuttuvassa kentässä. Tehtävää lähestyttiin tunnistamalla matkailua tulevina vuosikymmeninä merkittävästi mullistavia muutosvoimia, laatimalla tilanneanalyysi Helsingin matkailun nykytilasta sekä toteuttamalla kenttäkysely alan toimijoille keskeisten kipukohtien tunnistamiseksi. Keskeisin työvaihe oli yhden alustavan työpajan sekä matkailuhackathonin järjes-täminen (Matkailun Amazing race), joiden myötä muodostettiin yhdessä toimijoiden kanssa näkemys matkailun ja tapahtumien suunnasta (visio) ja tärkeimmistä teoista sinne kulkemiseksi (tiekartta). Työ oli kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2017.