Healthy Kids of Seinäjoki kehitysalustan mallintaminen

Healthy Kids of Seinäjoki on Seinäjoen kaupungin toimintamalli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Mukana toimintamallissa ovat kaupungin omat toimialat, asukkaat, järjestöt ja yhdistykset, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot sekä yritykset. Toimijoiden yhteistyön kautta lasten, nuorten ja perheiden elämään halutaan rakentaa pysyvää muutosta. Healthy Kids of Seinäjoki kokoaa toimijat ja tekee näkyväksi kaiken sen hyvän, mitä kaupungissa perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään. MDI:n työn tavoitteena oli tukea Healthy Kids of Seinäjoki -organisaatiota kehitysalustan mallintamisessa ja jäsentää ideoita ja erilaisia toteutustapoja kehitysalustan toteuttamiseen. Kehitysalustalla pyritään mahdollistamaan käyttäjälähtöisten palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Työ sisälsi avaintoimijoiden haastatteluita, työpaja sidosryhmien edustajille sekä kehitysalustan mallintamista.