HARVA-alueiden alueanalyysi ja -profilointi

Valtiotalouden tarkastusvirastolle tuotettiin harvaan asutun maaseudun kokonaiskuvaan liittyvä alueprofilointi nykytilasta, kehityksestä ja tulevaisuudesta sekä datavisualisointiin perustuvia karttoja harvaan asutusta maaseudusta. Työ valmistui marraskuussa 2018.