Hankegallerian käytettävyystestaus

Valtioneuvoston keskeisenä tavoitteena on tutkimustiedon parempi hyödyntäminen päätöksenteossa. Valtioneuvoston kanslia on tunnistanut tarpeen tiedon paremmalle välittämiselle ja entistä toimivammalle tiedon tuottajien, käyttäjien, välittäjien ja rahoittajien väliselle vuoropuhelulle. Keskeiseksi tiedonjako- ja verkostoitumisfoorumiksi on potentiaalisesti tarjolla Hankegalleria (www.hankegalleria.fi). MDI keräsi kokemuksia ja kehittämisideoita hankegallerian käytöstä sekä testasi alustan toimivuutta laajamittaisemmin valtioneuvoston rahoittamille selvitys- ja tutkimushankkeille sekä strategisen tutkimuksen hankkeille.