Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinoalueiden kehittämistä palveleva kartasto

MDI laati Hämeenlinnan kaupungille ja Janakkalan kunnalle visuaalisen diasarjan ja kartaston, joka palvelee vaikuttavalla tavalla elinkeinoalueiden kehittämiseen liittyviä yleisiä viestinnällisiä ja edunajamiseen liittyviä tarpeita. Valmis materiaali on tiivis visuaalinen diasarja ja kartasto, jonka avulla on mahdollista esitellä elinkeinoalueiden tarjoamia mahdollisuuksia että tuntemattomille avaintahoille. Työ sisälsi datan keruun, analysoinnin ja tiiviin visuaalisen diasarjan ja kartaston laatimisen kolmostien mahdollisuuksista Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteisten elinkeinoalueiden kannalta.