Hämeenkyrön veto- ja pitovoimaohjelman seurantamittarit ja raportointi

Hämeenkyrö tilasi MDI:ltä kvartaaleittain päivitettävät väestön- ja elinvoiman kehityksen mittarit, jotka kuvaavat Hämeenkyrön kehitystä tuoreimmilla tarjolla olevilla tiedoilla. Raportti toteutetaan kvartaaleittain PowerPoint-muodossa ja raportissa kuvataan Hämeenkyrön väestönkehityksen, työmarkkinoiden sekä rakentamisen uusimpia muutoksia viimeisen kvartaalin ja tähän verrattuna edeltävien kvartaalien aikana.