Hämeen ja Riihimäen elinvoimaselvitys

MDI toteutti Hämeen liitolle ja Riihimäen kaupungille selvityksen, jossa tarkasteltiin Riihimäen elinvoiman osatekijöitä sekä toiminnallista suuntautumista erityisesti maakunnan merkityksen näkökulmasta. Elinvoiman vahvistamisen kannalta tarkasteltiin ja tunnistettiin sellaisia teemoja ja asioita, jotka Riihimäen näkökulmasta nousevat merkittäviksi tehdä yhteistyössä Riihimäki-Hyvinkään talousalueen sisällä. Riihimäen toiminnallista suuntautumista katsottiin eri näkökulmista: mm. hallinnon, koulutuksen, elinkeinoelämän sekä asukkaiden ja työssäkäynnin näkökulmasta. Tarkoituksena oli käytännössä tuottaa tietoa ja muodostaa kuva siitä, mitä vaihtoehdot kuulua jatkossa Kanta-Hämeen tai Uudenmaan maakuntaan tarkoittavat ja mikä merkitys maakuntarajalla tai sen muuttumisella olisi Riihimäelle ja koko maakunnalle.