Hämeen elinvoimasparraus

MDI avusti Hämeen liittoa Elinvoimaa Hämeeseen -hankkeen fasilitoinnissa ja koordinoinnissa. Sparraustyö oli konkreettisesti projektin hallintaa ja juoksutusta innostavasti ja sisältöä kokoavasti. Elinvoimatyötä fasilitoitiin konkreettisesti kuntajohtajakokouksissa sekä luottamushenkilöille suunnatussa tapaamisessa 30.5.2018. Olennainen osa työstä oli elinvoimatekijöiden jäsentämistä ja visualisoimista. Työtä tuki hankkeen aikana meneillään ollut Kanta-Hämeen väestösuunnitetyö. Työ valmistui elokuussa 2018 ja sen tilaaja oli Hämeen liitto.