Fillari – MaaSin puuttuva pyörä? Selvitys pyöräilyn asemasta liikkuminen palveluna-konseptissa

MDI oli mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna –konseptissa) maailmalla ja Suomessa. Työssä kartoitettiin onnistuneita kokeiluja maailmalta ja pohdittiin miten niitä voidaan tuoda suomalaisille seuduille. MDI:n roolina oli erityisesti kartoittaa eri toimijoiden roolia ja käytännön kokeilujen mahdollisuuksia kaupunkiseuduilla. MDI toimi Liikenneviraston tilaamassa työssä Swecon alihankkijana. Selvitys valmistui vuoden 2015 aikana.