Fiksu Kalasatama -hankkeen vaikuttavuusarviointi

MDI toteuttaa parhaillaan vaikuttavuusarviointia Helsingin kaupungin Forum Viriumin Fiksu Kalasatama -hankkeesta sen viiden vuoden toiminta-ajalta 2015-2019. Keskeisenä näkökulmana on tutkia mitkä toiminnan osa-alueet ja toimintatavat ovat olleet erityisen vaikuttavia eri tahojen näkökulmasta ja mitkä vähemmän vaikuttavia ja miksi näin on ollut sekä miten toimintaa voidaan kehittää tulevaisuutta ajatellen. Tärkeää on tuottaa tietoa siitä, minkälainen toiminta on pitkällä aikavälillä menestyksekästä. Työn lopullisena päämääränä on tuottaa tietoa miten Fiksu kalasatama hankkeen mukaista toimintaa tulisi toteuttaa jatkossa ja millä toimintatavoilla toiminnan vaikuttavuus voidaan jatkossa turvata. Työssä tuotetaan kehittämisehdotuksia toiminnan jatkoa ajatellen.