FAMEn viestintäkonseptin arviointi

MDI arvioi FAMEn (Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation Helpdesk) viestintäkonseptin ja viestinnän toteutuksen sekä laati kehittämissuosituksia viestinnän vaikuttavuuden tehostamiseksi.