Evijärven elinkeinopalvelujen kehittäminen

Evijärven kunnalle rakennetaan elinkeinopalveluiden palvelupolut ja kehitetään palvelupolku-työkalu yrittäjien tarpeisiin. Evijärvellä on vahvaa mikro- ja pienyrittäjyyttä, mutta monet yritykset tarvitsevat tukea viennin aloittamiseen, investointeihin ja kasvuun. Evijärven tavoitteena on kehittää liike-elämän ja kunnan yhteistyötä ja luoda edellytyksiä yrittäjyydelle. Elinkeinopalvelujen kartoituksella ja palvelupoluilla luodaan innovatiivisia tuki- ja ohjausfoorumeita jo toimiville ja aloittaville yrittäjille. Projektissa selvitetään yrittäjien näkemyksiä nykyisistä Evijärven palveluista, tehostetaan tämänhetkisiä yrityspalveluita ja luodaan palvelupolut tarpeiden pohjalta. Työssä toteutetaan kyselytutkimus ja haastattelut, joiden pohjalta yhdessä yrittäjien kanssa kehitetään palvelupolku-työkalu. Digitaalisen palvelupolun verkkosivulle toteuttaa BSTR Luova Konttori Oy.