Evijärven elinkeinopalvelujen kehittäminen

Evijärven kunnalle rakennettiin elinkeinopalveluiden palvelupolut ja kehitettiin palvelupolku-työkalu yrittäjien tarpeisiin. Evijärvellä on vahvaa mikro- ja pienyrittäjyyttä, mutta monet yritykset tarvitsevat tukea viennin aloittamiseen, investointeihin ja kasvuun. Evijärven tavoitteena on kehittää liike-elämän ja kunnan yhteistyötä ja luoda edellytyksiä yrittäjyydelle. Elinkeinopalvelujen kartoituksella ja palvelupoluilla luodaan innovatiivisia tuki- ja ohjausfoorumeita jo toimiville ja aloittaville yrittäjille. Projektissa selvitettiin yrittäjien näkemyksiä nykyisistä Evijärven palveluista, tehostettiin senhetkisiä yrityspalveluita ja luotiinn palvelupolut tarpeiden pohjalta. Työssä toteutettiin kyselytutkimus ja haastattelut, joiden pohjalta yhdessä yrittäjien kanssa kehitettiin palvelupolku-työkalu. Digitaalisen palvelupolun verkkosivulle toteutti BSTR Luova Konttori Oy. www.yrityskoho.evijarvi.fi